Best Viewed in 1024x768

God is good all the time, and all the time God is always good in our life. Sa lahat ng oras at araw na patuloy na ipinapahiram ng Diyos sa atin ang ating mga buhay, ay palagi siyang nariyan upang tayo'y alalayan, gabayan, turuan at pagpalain. Kung minsan madalas mangyari na ang tao ang siyang nakakalimot sa Diyos, upang magpasalamat sa lahat ng biyaya niya sa atin sa araw-araw, upang magbalik-loob sa Diyos kung tayo'y nagkakamali o nagkukulang o nagkakasala... Tandaan natin na ang ating Diyos ay sadya pong napakabuti, laging naka bukas ang kanyang mga kamay upang tayo'y akapin sa oras na tayo'y magsisi at magbalik-loob sa Kanya, huwag natin palaging pairalin ang kataasan ng kalooban, ayaw po ng Diyos sa taong mataas ang kalooban o ma-pride. Kung tayo lamang po, ay aamin at magsisisi sa lahat ng ating mga kasalanan sa Kanyang banal na harapan, at handa nating talikuran ang lahat ng bagay na patuloy nating ginagawa na Kanya namang kinasusuklaman at ating hahang ... Read more »

Views: 871 | Added by: BrotherJoy | Date: 2015-03-17 | Comments (0)

Dapat tanggapin ng tao si Jesus sa kanyang buhay upang siya ay magtamo ng kaligtasan! 

Pero paano nga ba natatanggap ng isang tao si Jesus sa kanyang Buhay?

Daanin natin sa mga tanong:

1.) Dapat bang mataas ang kalooban mo? Answer = NO

2.) Dapat bang hindi ka maniwala at magtiwala sa Kanya? Anser = NO

... Read more »

Views: 806 | Added by: BrotherJoy | Date: 2015-03-12 | Comments (1)